تعدادی از کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری،حافظه ودقت به ظاهر مطلوبی از خود نشان می دهند ولی طوطی وار حفظ نموده و در حقیقت راهبردهای یادگیری را اینگونه کودکان آشنا نیستند. بنابراین هربار که می نویسند تعداد اغلاط املایی آنها کاهش پیدا نمی کند.

پس باید چکار کرد؟

راهبردهای پیشنهادی:

۱ _ کلماتی راکه دانش آموز در نوشتن آن مشکل دارد، هرکدام را بر روی یک کاغذ ۶*۴ بنویسید.( دوسری)
متناسب با توانایی دانش آموز کلمات را مقابل او بچینید و هرکدام را نام بردید به شما نشان بدهد.
درصورت مهارت کلیه کارتها را برگردانید، و سپس هرکدام از طرفین بازی می تواند فقط دو کارت را بردارد.چنانچه کارتها مشابه بود متعلق به فرد می شود و گرنه به محل خودش برگردانده می شود.
درپایان هرکدام کارتهای بیشتری جمع کند، برنده می شود.

اهداف این بازی:
-تقویت حافظه بینایی
-افزایش دقت بینایی
-تقویت خواندن
-و یادگیری شکل نوشتاری کلمات و حروف

۲_ یکی از حروف را انتخاب نمایید( ص)
هر کدام از بازیگران باید کلماتی را که می دانند ویا می توانند بسازند روی یک برگه می نویسند،( صابون، صاف، صف، و…..)
درپایان برنده کسی است که تعداد کلمات درست بیشتری نوشته است.
قواعد زیر در بازی می تواند اعمال شود
اعمال نمره منفی برای کلمات غلط
و….

۳_ به هرکدام از بازیگران یک صفحه روزنامه داده تا کلماتی را که دارای حرف ( ص ) است، پیداکرده و روی یک برگه بنویسند.
در پایان مدت زمان تعیین شده برنده کسی است که تعداد کلمات بیشتری را پیداکند و بنویسد.