کودکانی که درباره جزئیات ظریف مسائل غر می زنند و حساسیت به خرج می دهند اغلب دارای مزاحی حساسند. کودکی که آستانه حسی او پایین است تفاوت های ظریف بین چیزهای مختلف را با دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوئیدن و چشیدن آن ها تشخیص می دهد. او این جزئیات را متوجه می شود و به همین دلیل نیز نسبت به بچه های دیگر در برابر آن ها بیشتر عکس العمل نشان می دهد.

اگر آستانه حسی فرزندتان پایین است او شما را با ادراک های حسی تیز خود به حیرت در می آورد مثلا اگر یکی از مواد تشکیل دهنده غذا را تغییر دهید تفاوت مزه آن را متوجه می شود. اگر بخواهید بلوزی را بپوشد که از نظر او با شلوارش هماهنگی ندارد مخالفت می کند. اگر جورابش پشت به رو باشد اعتراض می کند و اگر کمر دامنش کمی تنگ باشد از پوشیدن آن سرباز می زند. 

کودک حساس به خلق یا حالت چهره شما توجه می کند و حتی وقتی چیزی نگفته اید ممکن است از شما بپرسد که آیا عصبانی هستید یا نه! کودک حساس اغلب تصاویری را که می بیند و مکان هایی را که به آن جا می رود به خوبی به یاد می آورد چون جزئیات را متوجه می شود و به خاطر می آورد.

از طرف دیگر کودکی که آستانه حسی او بالاست تفاوت غذاها و لباس هایش را کمتر تشخیص می دهد او در تشخیص آدم ها و اشیا چندان وقتی ندارد. ممکن است متوجه شود چیزی تغییر کرده است اما تغییر کوچک برای او مشکلی پیش نمی آورد. او تیز بین است اما گیرنده های حسی اش مانند کودک حساس تنظیم نشده است تا بتواند جزئیات را درک کند.

البته بعضی بچه ها در بعضی زمینه ها بسیار حساسند اما در زمینه های دیگر حساسیت کمتری به خرج می دهند. با این وجود اگر می بینید با گذشت زمان حساسیت فرزندتان همچنان باقی است، این ویژگی احتمالاً از یک خصوصیت مزاجی واقعی ناشی می شود؛ نه سلیقه متغیر دوران کودکی.

اگر فرزندتان بسیار حساس به نظر می رسد سعی کنید به احساسات او درباره جزئیاتی که در زندگی برایش مهم است احترام بگذارید. اگر به برخی غذاها یا لباس ها علاقه خاصی دارد شاید برای شما راحت تر و عملی تر باشد که غذاها و لباس های مورد علاقه اش را در اختیارش قرار دهدی. 

اگر از پوشیدن پیراهن آهار زنده متنفر است به او اجازه بدهید تی شرت نخی بپوشد. اگر تحمل بوی سیر را ندارد به سس ماکارونی سس نزنید هنگامی که بزرگ تر شود می آموزد که بعضی اوقات باید به خاطر رعایت آداب و رسوم لباس هایی را پوشید که خلاف میل او است، اما کودک دوساله نمی تواند این موضوع را درک کند! 

هر وقت که بسیار ناکام شدید به خاطر بیاورید که کودک دوساله ای که حساس است و تفاوت ها را خوب تشخیص می دهد در آینده احتمالاً به فرد بزرگسالی تبدیل می شود که سلیقه ها و ادراکات جالبی دارد.

اگر آستانه حساسیت فرزند دوساله شما بالاست احتمالاً به راحتی می توان از پس کارهای او برآمد. برنامه ریزی برای غذاها و لباس های او ساده است و او همانند کودکان حساس از تغییران احساس ناراحتی نمی کند. این سهل انگاری ها گاهی نیز معایب خود را دارد. کودک دوساله ای که حساسیت چندانی ندارد اگر تمام صورتش کثیف یا لباسش رنگی شده باشد یا کف آشپزخانه را با جا پاهای گلی خود پوشانده باشد نه متوجه می شود و نه اهمیت می دهد!

به نقل از کتاب کلید های رفتار با کودک دوساله