در این روش به وسیله یک سوزن بسیار ظریف یک اسپرم با توانایی مناسب باروری تحت کنترل میکروسکوپ مخصوص به داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق می شود که باعث آسانتر شدن باروری تخمک می گردد .

بررسی های قبل از درمان :

تشخیص اولیه از هر دو زوج نیازمند بررسی های معمول در روش IVF است .

می توان از از ارزیابی مایع منی که حاوی اسپرم است جهت اطمینان از تعداد کافی اسپرم بهره برد .

درمان :

در این روش ابتدا تخمدان ها با دارو تحریک می گردد تا تعداد تخمک بیشتری فراهم گردد و عمل کشیدن تخمک معمولا” ۱۲ تا ۱۵ روز پس از شروع مصرف داروها انجام می گیرد و باید یک یا دو نمونه از مایع منی شوهر به آزمایشگاه تحویل گردد .

حدود ۶ ساعت پس از کشیدن تخمک ها و آماده نمودن تخمک با برداشتن سلول های اطراف دیواره تخمک امبریولوژیست با انتخاب یک اسپرم با توانایی باروری آن را به کمک میکروسکوپ به داخل تخمک تزریق می کند و سپس تخمک به داخل محیط کشت تازه و مناسب منتقل و سپس در داخل انکوباتور قرار داده می شود . و زوج نابارور روز بعد به بیمارستان مراجعه و آزمایشگاه نتیجه باروری تخمک را به آنها اطلاع می دهد .

چنانچه لقاح صورت گرفته باشد از آنها خواسته می شود که روز بعد جهت انتقال جنین ها به داخل رحم زن به بیمارستان مراجعه نمایند .

نتیجه انتقال جنین :

۲ هفته از کشیدن تخمک باید سطح B-HCG اندازه گیری تا مشخص شود که باروری اولیه صورت گرفته یا نه و نهایتا” انجام سونوگرافی برای چگونگی وضعیت باروری انجام می گیرد .

مزایای ICIS:

– مواقعی که شوهر اسپرم بسیار کمی دارد .

– اسپرم مرد حداقل تحرک لازم را دارد .

معایب ICIS:

– تزریق اسپرم به داخل تخمک به ندرت باعث صدمه در جریان عمل تزریق می گردد .

– حق انتخاب طبیعی تخمک حذف می گردد و متخصص آزمایشگاه اسپرم بهتر را جهت لقاح انتخاب می کند .

ICIS برای چه کسانی مناسب می باشد ؟

– در زوج هایی که سیکل درمانی IVF ناموفق بوده است .

– مواردیکه اسپرم منی (از نظر تعداد و تحرک) جهت IVF مناسب نباشد .

– در مردانیکه به دلیل بسته بودن مجرای منی بر اسپرم خارج نمی شود . (انسداد به دلیل عفونت ، عمل جراحی یا عدم وجود مجرا به طور مادرزادی)

منبع:

مرکز تحقیقاتی ودرمانی ناباروری منتصریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد