__رفتار یکایک اعضای خانواده در روزهای امتحانات می‌تواند بر میزان موفقیت و عدم موفقیت دانش‌آموزان موثر باشد.

اگر به موفقیت فرزندان خود در امتحانات علاقه‌مندیم لازمه آن، آماده کردن محیطی آرام و بدون دغدغه برای آنان است و سعی کنیم آنها را در برنامه ریزی جهت آمادگی درسی کمک کنیم.

کارشناسان به خانواده‌هاتوصیه می‌کنند که در روزهای امتحانات ضمن ایجاد و تقویت فضای آرام بخش و بانشاط، از اختلافات و بگومگوهای خانوادگی در حضور فرزندان خودداری کنند.

آنان همچنین از خانواده‌ها می‌خواهند که در روزهای امتحانات به مسایل ومشکلات خود سامان بخشند و ضمن عدم انتقال این مشکلات به فرزندان خود، رفت وآمدهای خانوادگی رانیز محدود کنند. __

این توصیه‌های کارشناسان آموزش و پرورش و محققان دانشگاهی را نیز به خاطر بسپارید:

تفریح و تماشای تلویزیون برنامه‌ریزی شده باشد

به برنامه درسی فرزندان نظارت داشته باشید.

درفرصت‌های مناسب فرزندتان را تشویق و تایید کنید و بطور جدی از سرزنش ، تحقیر و طعنه‌زدن به آن‌ها پرهیز کنید.

در زمان امتحان با حوصله به سخنان و انتقادات فرزندان خود گوش دهید.

در حفظ سلامت جسمانی و روانی فرزندتان به ویژه در روزهای امتحانات توجه بیشتر داشته باشید.

کارشناسان همچنین به معلمان در ایام امتحانات دانش‌آموزان توصیه می‌کنند که پیش از شروع امتحانات به دانش‌آموزان اطمینان بدهند و آنان را از امتحان نترسانند.

از ایجاد رقابت ناسالم درمیان دانش‌آموزان پرهیز شود.

به دانش‌آموزان اطمینان دهند که سووالات از کتاب درسی است و با مطالعه کافی به راحتی می‌توانند به سوالات پاسخ دهند.

هدف امتحان باید ارزیابی دانسته‌های دانش‌آموزان باشد نه نادانسته‌های آنان.

از انتظار بیش از حد در طرح سووالات امتحانی خودداری شود.

در طرح سووالات سطح دشواری سووال‌ها رعایت شود به‌طوری که سعی شود سووال‌های دشوار در آخر قرار گیرد.

پیش‌نویس برنامه امتحان به اطلاع دانش‌آموزان رسانده شود و پس از مشورت تنظیم شود.