۱ـ خودتان‌ را دوست‌ داشته‌ باشید: لازمه‌ نگاه‌مثبت‌ به‌ جهان‌ این‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ خودتان‌احساس‌ خوبی‌ داشته‌ باشید. این‌ بدان‌ معنی‌ نیست‌که‌ خود را کامل‌ بدانید، ولی‌ حداقل‌ خودتان‌ راخوب‌ و قابل‌ قبول‌ به‌ شما آورید. درباره‌ خود به‌طور مثبت‌ صحبت‌ کنید و از بی‌اعتبار ساختن‌ خودبپرهیزید.

۲ـ نقطه‌ تمرکز فکری‌ خود را تغییر دهید:زمانی‌ را صرف‌ فکر کردن‌ به‌ کارهای‌ کامل‌ و خوب‌خود بکنید و به‌ کوتاهی‌های‌ خود نیندیشید، اگرهر روز صبح‌ با این‌ تفکر بیدار شوید، روز را به‌ طرزخوبی‌ آغاز کرده‌اید. وقتی‌ در مورد خودتان‌احساس‌ راحتی‌ بیشتری‌ کردید، وقت‌ آن‌ می‌رسدکه‌ با چیزهایی‌ که‌ در شما نگرانی‌ ایجاد می‌کندمبارزه‌ کنید.

۳ـ از جملات‌ مثبت‌ استفاده‌ کنید: استفاده‌مکرر از جملات‌ مثبت‌ یک‌ حافظه‌ جدید وامیدوار در ذهن‌ ناهشیار شما خلق‌ می‌کند،بنابراین‌ پس‌ از چند بار تمرین‌ به‌ طور خودکاربیش‌تر مثبت‌ فکر می‌کنید، مثلا می‌توانید بگویید:هر روز و در هر طریق‌ من‌ بهتر و بهتر می‌شوم.
تا جایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ جمله‌ مثبت‌ شما بایدتنها حاوی‌ کلمات‌ مثبت‌ باشد، بهتر است‌ کلماتی‌ که‌موجب‌ ترس‌ شک‌ یا شکست‌ می‌شوند به‌ کار نروند.تا از جمله‌ مثبت‌، نهایت‌ استفاده‌ را ببرید.

یادتان‌ باشد هر چه‌ را که‌ بر زبان‌ بیاورید همان‌را به‌ دست‌ خواهید آورد، زیرا واژه‌ها نیز مانندافکار بر وضعیت‌ و شرایط ما تاثیر می‌گذارند. این‌که‌ یاد بگیریم‌ خود را مجاز به‌ داشتن‌ چه‌ افکار وگفتن‌ چه‌ حرف‌هایی‌ بدانیم‌ ایجاب‌ می‌کند که‌متفاوت‌ از دیگران‌ باشیم‌ و این‌ ویژگی‌ شاخص‌همه‌ مردم‌ خوشبخت‌ است‌.
بیان‌ مثبت‌ به‌ معنای‌ بی‌نیازی‌ از تلاش‌ نیست‌بلکه‌ بدین‌ معناست‌ که‌ برای‌ شرطی‌سازی‌ ذهن‌نسبت‌ به‌ خواسته‌های‌ خود یک‌ راه‌ میان‌بر دراختیار شماست‌.

۴ـ به‌ مشکلات‌ مانند محکی‌ برای‌ ارزیابی‌توانایی‌ خود نگاه‌ کنید: استرس‌ وقتی‌ پیدامی‌شود که‌ ما به‌ موقعیتی‌ که‌ می‌تواند شبیه‌فراخوانی‌ برای‌ نمایش‌ گذاشتن‌ توانایی‌ ما باشد،بسان‌ یک‌ تهدید نگاه‌ کنیم‌. وقتی‌ روند آرام‌نقشه‌های‌ ما توسط تغییرات‌ متلاطم‌ شود، خشمگین‌و رنجیده‌ می‌شویم‌ و طوری‌ که‌ عمل‌ می‌کنیم‌ که‌گویا این‌ وقفه‌ یا تغییر کوچک‌ کل‌ پروژه‌ ما را درمعرض‌ نابودی‌ قرار داده‌ است‌، ولی‌ واقعیت‌ چیزدیگری‌ است‌ رفتار شما در برابر یک‌ مشکل‌ تعیین‌کننده‌ چگونگی‌ راه‌ شما برای‌ حل‌ کردن‌ آن‌ است‌. مثلا برکنار شدن‌ از یک‌ موقعیت‌ شغلی‌، می‌تواند در ابتدا یک‌ شوک‌ بزرگ‌ باشد، ولی‌ در عین‌ حال‌ می‌تواند یک‌ جهت‌ بهتر و جدیدتر را به‌شما نشان‌ دهد که‌ اگر شغل‌ قدیمی‌ خود راازدست‌ نداده‌ بودید، آن‌ را نمی‌یافتید. اگرنقشه‌های‌ شما برای‌ خرید یک‌ خانه‌ جدید درهم‌می‌ریزد ممکن‌ است‌ اول‌ به‌ شکل‌ یک‌ فاجعه‌ نمود پیدا کند ولی‌ در عین‌ حال‌ می‌تواند شما را به‌ سمت‌ خرید یک‌ خانه‌ بهتر هم‌ راهنمایی‌ کند.

جمله‌های‌ طلایی‌
بخش‌ بزرگی‌ از درآمدتان‌ به‌ شما تعلق‌ دارد و اگر نتوانید آن‌ را پس‌ انداز و سرمایه‌گذاری‌کنید، بذر بزرگی‌ در شما نیست‌.
تفکر منبع‌ اصلی‌ ثروت‌، موفقیت‌پیشرفت‌های‌ مادی‌، کشف‌هاو اختراعات‌ بزرگ‌ وهمه‌ کامیابی‌هاست‌.
کار خودتان‌ را انجام‌ دهید اما نه‌ فقط درحد وظیفه‌ بلکه‌ اندکی‌ بیشتر و از روی‌ سخاوت‌،همین‌ مقدار اندک‌ به‌ اندازه‌ تمام‌ کار ارزش‌ دارد.
برنده‌ شدن‌ یک‌ چیز، گاهگاهی‌ نیست‌ بلکه‌همیشگی‌ است‌.
انضباط فردی‌ یعنی‌ توانایی‌ وادار کردن‌خود به‌ انجام‌ به‌ موقع‌ کارهایی‌ که‌ باید انجام‌دهید، چه‌ خوشتان‌ بیاید و چه‌ نیاید.
رمز خوشبختی‌، داشتن‌ ذهنی‌ سالم‌ در بدن‌سالم‌ است‌.
تجارب‌ خود را به‌ عنوان‌ فرهنگی‌ بزرگ‌ درنظر بگیرید که‌ با هر طرحی‌ که‌ شما بخواهیدمی‌توانید آن‌ را بگسترانید و هر روز یک‌ نخ‌ به‌ آن‌اضافه‌ می‌کنید.
لحظات‌ بزرگ‌ و پراقتدار تاریخ‌ جهان‌ راپیروزی‌هایی‌ تشکیل‌ می‌دهند که‌ به‌ دنبال‌ شور واشتیاقی‌ رخ‌ داده‌اند.
این‌ ذهن‌ است‌ که‌ بدی‌ را به‌ خوبی‌، مفلوک‌یا خوشبخت‌، ثروتمند یا فقیر می‌آفریند.
آنچه‌ در ماست‌، در قیاس‌ با آنچه‌ در درون‌ماست‌ ناچیز است‌.
پراهمیت‌ترین‌ کارها هرگز نبایدکم‌اهمیت‌ترین‌ کارها بشوند.
هیچ‌ دوستی‌ بدون‌ اعتماد و هیچ‌ اعتمادی‌بدون‌ یکپارچگی‌ وجود امکان‌پذیر نیست‌.

سعی‌ و کوشش‌ را در زندگی‌ فراموش‌ نکنید
آیا به‌ فکر راهی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ وخوشبختی‌ هستید یا در اندیشه‌ عذر و بهانه‌ای‌برای‌ شانه‌ خالی‌ کردن‌ از وظیفه‌؟
لازمه‌ موفقیت‌ بیش‌ از یک‌ بار کوشش‌ کردن‌است‌. به‌ ندرت‌ افرادی‌ پیدا می‌شوند که‌ در اولین‌فرصت‌ این‌ نکته‌ را درک‌ کنند. هزاران‌ دلیل‌ کاملاقابل‌ فهم‌، برای‌ امیدی‌ وجود دارد، شما بایدمطمئن‌ باشید که‌ دلیل‌تان‌ منطقی‌، قوی‌ و موثرند.عذر و بهانه‌ها به‌ راحتی‌ قادرند شمارا مجاب‌ ومجبور سازند، هر چند که‌ بیهوده‌ و بی‌فایده‌ باشند.
عذر و بهانه‌ها نمی‌تواند اجاره‌ بهایی‌ راپرداخت‌ یا مایحتاج‌ مورد نظر شما را فراهم‌ کنند.عذر و بهانه‌ها ممکن‌ است‌ بتوانند برای‌ لحظاتی‌احساس‌ خوبی‌ را به‌ شما القا کنند، ولی‌ سطحی‌ کم‌دوامند، پس‌ دلیلی‌ سودمند پیدا کنید که‌ از همه‌بهانه‌ها برتر باشد و قاطعانه‌ و محکم‌ آن‌ را به‌ کرسی‌بنشانید و تا حد ممکن‌ بر آن‌ پافشاری‌ کنید.
پس‌ از اولین‌ کوشش‌، دومین‌… آن‌ نیز خواهدآمد، همان‌ شیوه‌ را دوباره‌ تکرار کنید تا به‌موفقیت‌ دست‌ بیابید. هر کوششی‌ ارزشمند است‌اما فقط در حدی‌ که‌ توان‌ ادامه‌ حرکت‌ از شماسلب‌ نشود.

توجه‌ داشته‌ باشید که‌ پیشرفت‌های‌ ارزشمند نتیجه‌ سخت‌ کوشی‌ است‌. سخت‌کوشی‌ موجب‌گشایش‌ راهها و ایجاد فرصت‌های‌ جدیدی‌برایتان‌ می‌شود و افراد و منابع‌ مفیدی‌ را که‌ قبلاتصورش‌ را هم‌ نمی‌توانستید بکنید برای‌ کمک‌ برسر راهتان‌ قرار می‌دهد و همچنین‌ میدان‌جاذبه‌ای‌ از نیروی‌ مثبت‌ در شما ایجاد می‌کند.
به‌ عبارت‌ دیگر برداشت‌ بیشتر با کاشت‌ بیشترامکان‌پذیر است‌، اصل‌ علت‌ و معلول‌ هرگز نقض‌نمی‌شود. همیشه‌ هر چه‌ بکارید، همان‌ را برداشت‌می‌کنید و هر چه‌ بیشتر بکارید، دست‌ آخر بیشترهم‌ برداشت‌ می‌کنید.