دیدن گریه افراد، موجب ناراحتی می شود و ما طبیعتاً از انجام کاری که ممکن است باعث گریه فرزندمان شود، اجتناب می کنیم البته نادیده انگاشتن قشقرق کودک، مخصوصاً در ملاءعام مشکل است. عجیب نیست که ما قوانین و محدودیت هایی را که خودمان در نظر گرفته ایم، نادیده می گیریم و برای اجتناب از پا برزمین و یا سر به دیوار کوبیدن کودک، تهدید هایمان را فراموش می کنیم. 
همه ما میل داریم فرزندانمان ایمن و در عین حال شاد و خوشحال باشند و مشکل نیز در همین امر نهفته است.

مشکل در گذشته شروع شده است. اگرچه شاید به نظر برسد که شروع مشکل شما به دوران شروع خزیدن کودکتان برمی گردد، مدت ها قبل از این که فرزند نوپایتان شروع کند به کشف خطرهای پنهان زیر کابینت های آشپزخانه و یا پشت تلویزیون، شما برای اعمال محدودیت ها تلاش کرده اید. آزمایش اولیه، توانایی شما را برای نه گفتن هنگام تلاش برای تعیین محل خواب و شیرخوردن نوزادتان نمایان کرده است.

نوزادان خوابیدن کنار مادرشان را ترجیح می دهند؛ جایی گرم که غذای خوشمزه ای فقط چند سانتی متر آن طرف تر در دسترس آنهاست. در صورتی که نوزادتان را کنار خود بخوابانید، اولین فرصت برای نه گفتن را به تاخیر انداخته اید. نه هرجا دلت خواست نمی توانی بخوابی. همچنین، اگر بکوشید نوزاد را طبق یک برنامه دقیق و منسجم چهارساعته تغذیه کنید، در واقع به او گفته اید: نه، نمی تونی هرلحظه که کمی گرسنه باشی، شیر بخوری. البته چنین کاری آسان نیست، نه؟ حتم دارم که نوزاد با گریه به این امر اعتراض کرده است و اغلب اوقات شما تسلیم شده، او را در رختخواب خود خوابانده و یا قبل از پایان چهار ساعت، به او غذا داده اید. مانند اغلب والدین، بدون کمک و تشویق سایر اعضای خانواده و نیز پزشک اطفالتان، نه گفتن مکرر به کودک دوماهه را احتمالاً بسیار مشکل یافته اید؛ تا جایی که نتوانسته اید به این دو هدف بی رحمانه، یعنی خواب مستقل و تغذیه طبق برنامه، دست پیدا کنید.

در چنین وضعیتی، شاید تصور کنید در این اقدامات اولیه برای نه گفتن، شکست خورده اید. در حالی که چنین نیست و شما هیچ کار اشتباهی انجام نداده اید. در هرصورت، این تجربه های اولیه برای ایجاد حدود و مرزها شاید هشداری برای شما بوده باشد که گرفتن شیرینی از دست کودک به آن سادگی نیست که توسط بعضی از متخصصین به شما تلقین شده است. البته امکان موفقیت نیز وجود دارد که در این صورت، باید گفت آفرین برشما! این ثبات قدم و سماجت در راه رسیدن به اهداف، در ماه ها و سال های آینده برای شما بسیار مفید خواهد بود.