در جریان مطالعاتی در زمینه کاهش وزن در دانشگاه مینه سوتا مشخص شد افرادی که در ابتدای مطالعه سطح ویتامین D آنها کافی بوده بیشتر از افراد با سطح پایین ویتامین D وزن کم کرده‌اند، این در شرایطی بود که مقدار کالری دریافتی هر دو گروه یکسان بوده است. در حقیقت مشاهده شد که حتی یک افزایش ناچیز در پیش سازهای ویتامین D باعث شده شرکت‌کنندگان در این مطالعه ۲۰۰ گرم بیشتر وزن کم کنند.متخصصان معتقدند که بسیاری از افراد دچار کمبود ویتامین D هستند. این کمبود عوارض بسیاری بر همه سیستم ها از جمله متابولیسم بدن خواهد داشت و روند کاهش وزن را با مشکل روبرو می سازد. نور آفتاب مهم ترین منبع ویتامین D است.