آیا زندگی خانوادگی شیرین است؟

صبح یک روز تعطیل کمی بیش از یک ساعت است که دو پسر دوست من بیدار شده اند. پسر کوچک تر دیشب به هنگام خواب خرس عروسکی اش را به رختخواب برده بود اما صبح که از خواب بیدار شد وحشت زده بود چون متوجه شد که برادر بزرگ تر آن را برداشته و پنهان کرده است. پسر هشت ساله برادر 10 ساله اش را از یک اتاق به اتاق دیگر دنبال می کند و صدای فریادهای بلند آن ها به گوش می رسد.

پس از مدت کوتاهی سکوت و آرامش هر دو با صدای بلند اعلام می کنند که دیگری بوی بد می دهد!
سر صبحانه بر سر این بگو مگو می کنند که چه کسی گندمک شیرین را که مورد علاقه هر دو است تمام کرده و کره بی مزه را برای دیگری گذاشته است.
و تازه ساعت 9 صبح شده است.

بعضی از این جدال ها که خیلی هم جدی نیست مثل بگو مگو بر سر چیزهای احمقانه و سر به سر گذاشتن تعاملات طبیعی بین هم شیرها محسوب می شود و به ندرت آسیب زا است.
ممکن است شما را کلافه کند و شاید آرزو کنید که ای کاش اتفاق نمی افتد اما این دعواها واقعا اهمیت ندارند. البته به عنوان والد کارهای زیادی هست که می توانید برای حفظ کنترل خود بر اوضاع انجام دهید.

شگردهای ضد دعوا
شاید احساس کنید این شگردها بدجنسی است، اما گاهی باید آن ها را انجام داد. به هرحال هر مادر و پدری باید چند ترفند در آستین داشته باشد.
اقدام پیشگیرانه
قبل از این که شروع شود تمامش کنید
علل بروز مشکلات را بررسی کنید. اکثر مشکلات در خانوده شما در چه موقعیت هایی پیش می آید؟ آیا فرزندانتان همیشه صبح روز تعطیل بر سر تماشای تلویزیون با هم دعوا می کنند؟ آیا خواهر و برادرها همیشه بر سر این که دیگری چیپس بیشتری خورده است دعوا می کنند؟
بهترین راه حل ها برای موارد کوچک و احمقانه راه حل هایی است که خود بچه ها پیدا می کنند. 
اگر دعوا بر سر وسایل آن هاست؛ از آن ها بخواهید برای استفاده مشترک ازاموالشان قوانینی وضع کنند. اگر دعوا بر سر فضاست بگذارید با توافق فضای مشترکشان را تقسیم کنند. اگر بر سر این است که تکه بزرگتر کیک را چه کسی بخورد از این ترفند قدیمی استفاده کنید یک نفر کیک را ببرد و نفر دیگر حق انتخاب اول را داشته باشد. این ترفند را به کار ببندید و ببینید چه توانایی بی نظیری برای کنترل سهمیه در فرزندانتان پرورش می یابد!
بعد از این که بچه ها مشکلشان را حل کردند صلح تا ابد برقرار نخواهد ماند! اما ممکن است تا چند روزی آرامش برقرار باشد و وقتی که داد و قال دوباره شروع شد باز هم می توانید آن ها را به توافق قبلی شان ارجاع دهید.

به نقل از کتاب راهنمای بهبود روابط خواهر و برادرها